Wspieramy wynalazców i przedsiębiorców w tworzeniu innowacji

BTM Innovations kompleksowo zarządza procesem zabezpieczenia i przygotowania własności intelektualnej do komercjalizacji. Po nawiązaniu wstępnego kontaktu i zapoznaniu się z technologią BTM przygotowuje podstawową ocenę rynkową projektu, rekomendację jego ścieżki rozwoju oraz wstępną ofertę dalszej współpracy w procesie komercjalizacji.

divider
zarzadzanie-wlasnoscia-intelektualna

Zarządzanie własnością intelektualną

Opracowujemy strategię budowy portfela i ochrony własności intelektualnej. Korzystamy z wiedzy naszych ekspertów i kancelarii patentowych współpracujących z BTM. Celem opracowania strategii jest dobór rodzaju ochrony i optymalizacja harmonogramu wdrożenia.

strategia-komercjalizacji

Strategia komercjalizacji

Rozwój technologii to pierwszy krok do rynku. Równie ważna dla sukcesu komercjalizacji jest strategia. Sukces osiągają te start-up’y, które wpisują się w potrzeby rynkowe działając w atrakcyjnym dla rynku modelu biznesowym. Nasi eksperci budują skuteczne strategie wejścia na rynek.

pozyskiwanie-finansowania

Pozyskanie finansowania

Prowadzimy proces pozyskania finansowania na rozwój i komercjalizację projektów. Wspierane przez nas start-up’y są w większości finansowane przez publiczno-prywatne fundusze inwestycyjne. Pozyskany kapitał jest dodatkowo wzmacniany dotacjami publicznymi.

divider

Jak działamy?

pierwsz-kontakt

Pierwszy kontakt

BTM nawiązuje współpracę poprzez bezpośredni kontakt z wynalazcami lub poprzez biura transferu technologii działające przy jednostkach naukowych. Podstawą wszelkich działań jest zawarcie umowy partnerstwa w ramach Mazowieckiego Klastra BioTechMed oraz umowy o zachowaniu poufności.

divider-small
first-look

Analiza First Look

W trakcie pierwszego spotkania z twórcą, project manager z zespołu transferu technologii zapoznaje się z historią powstania, istotą i potencjałem zgłoszonej technologii, pomysłu. Celem spotkania jest zrozumienie kluczowych wartości wynalazków, a następnie przeprowadzenie wstępnej analizy oceny potencjału własności intelektualnej i potencjału rynkowego.

divider-small
quick-look

Analiza Quick Look

W przypadku pozytywnej oceny technologii na etapie analizy First Look, projekt przechodzi do pogłębionej analizy potencjału własności intelektualnej i potencjału rynkowego.

W ramach tego etapu wykonywane są następujące czynności:

 • szczegółowa analiza stanu techniki i poszukiwania w bazach patentowych we współpracy z rzecznikami patentowymi;
 • ocena potencjału rynkowego i liczebność grupy docelowej;
 • szczegółowa analiza potrzeb odbiorców;
 • analiza konkurencji i alternatywnych rozwiązań;
 • weryfikacja trendów i perspektyw rozwoju rynku.
divider-small
porozumienie-wspolpracy

Porozumienie o współpracy

Jeśli strony decydują się na stałą współpracę, BTM angażuje się w dalszy proces budowania wartości projektu. Na tym etapie wykonywane są najbardziej specjalistyczne usługi związane z inżynierią finansową i tworzeniem modeli biznesowych, przygotowaniem procedur rejestracyjnych i certyfikacyjnych, przygotowaniem pełnej strategii zarządzania portfelem IP i komercjalizacji. Kompletowany jest także zespół, którego właściwy dobór stanowi konieczny warunek sukcesu.

divider-small
komercjalizacja

Przygotowanie technologii do komercjalizacji

Na tym etapie twórcy oraz project manager BTM, wspierani przez zespół ekspertów BTM, rozwijają technologię do najwyższego poziomu w ramach dostępnych środków, prowadzą zaawansowane rozmowy z potencjalnymi inwestorami oraz przygotowują się do założenia spółki i wyposażenia jej we wszelkie niezbędne aktywa niematerialne i osobowe. W efekcie powstaje kompleksowa oferta inwestorska, stworzenie spółki oraz objęcie albo nabycie przez inwestora udziałów w niej, co umożliwia bezpośrednią komercjalizację gotowej technologii albo – częściej – przystąpienie do jej rozwijania na najwyższych etapach zaawansowania wymagających największego kapitału, prowadzenia badań przedklinicznych i klinicznych, czy uzyskiwania niezbędnych certyfikatów i prowadzenia procedur rejestracyjnych.

divider-small
przygotowanie-do-komercjalizacji

Realizacja procesu komercjalizacji

Co wyjątkowe i najbardziej wartościowe w partnerstwie z BTM to uzyskanie pełnego wsparcia ze strony BTM od momentu pozyskania kapitału do wprowadzenia technologii lub produktu na rynek. BTM finalizuje proces współpracy dopiero w momencie zakończenia procesu komercjalizacji.

divider

działanie w praktyce

divider

Zawsze stoimy po stronie wynalazców.

Nie pobieramy wynagrodzenia. Zainwestowane środki odzyskamy w przypadku udanej komercjalizacji.

 • W wyniku prac zrealizowanych przez BTM Innovations Sp. z o.o. uzyskaliśmy kompleksową strategię komercjalizacji naszego wynalazku wraz z analizą potencjalnego rynku stanu techniki i modelem finansowym przyszłej spółki celowej realizujące komercjalizację. Opracowane materiały były podstawą naszych rozmów z potencjalnymi inwestorami branżowymi zainteresowanymi komercjalizacją naszych prac badawczych.

  Dr hab. Łukasz Dziewit
  Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski
 • W wyniku prac zrealizowanych przez BTM Innovations Sp. z o.o. uzyskaliśmy rekomendacje strategii komercjalizacji naszego wynalazku. Opracowane materiały zostały wykorzystane w procesie komercjalizacji rezultatów projektu BIO-IMPLANT, w wyniku której powstała spółka MaterialsCare

  Barbara Ostrowska
  prezes zarządu
 • Pragnę rekomendować BTM Innovations Sp. z o. o. jako eksperta i wykonawcę specjalistycznych usług z zakresu analizy potencjału rynkowego i budowania planów badań i strategii ochrony własności intelektualnej dla produktów farmaceutycznych.

  Dr hab. Katarzyna Koziak
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Opracowane materiały były podstawą naszych rozmów z potencjalnymi inwestorami branżowymi zainteresowanymi komercjalizacją naszych prac badawczych. W pełni rekomenduję BTM Innovations Sp. z o.o. jako eksperta i wykonawcę specjalistycznych usług z zakresu analizy potencjału rynkowego i opracowywania strategii komercjalizacji wynalazków biotechnologicznych.

  Dr hab. Tomasz Wilanowski
  Instytut Biologii Doświadczalnej, im. M. Nenckiego PAN
 • W pełni rekomenduję BTM Innovations Sp. z o.o. jako eksperta i wykonawcę specjalistycznych usług z zakresu analizy potencjału rynkowego i opracowywania strategii komercjalizacji innowacyjnych urządzeń medycznych.”

  Prof. dr hab. inż. Marek Darowski
  Instytut Biocybernetyki i Bioinżynierii im M. Nałęcza PAN

Porozmawiajmy o tym co możemy wspólnie osiągnąć.

Pierwszym krokiem w kierunku przekształcenia pomysłu w produkt lub w kierunku stworzenia nowej firmy wokół innowacji jest kontakt z naszym zespołem.